Powerpoints mavo 4

Op deze pagina staan een aantal powerpoints van paragrafen Economisch Bekeken Boek 4.
Klik op de link in de kolom “Titel” om het bestand naar je eigen computer te halen.

De prijsindex

Hoofdstuk
Paragraaf
Titel
2 4 Bruto en netto
3 helemaal Geld voor de overheid
4 3 De prijsindex
5 1 De wereld in huis
2 Nederland kaasland
3 Internationale handel
4 Binnen de Europese Unie
5 De EU en de rest van de wereld
6 Brussel bepaalt
7 De eurozone
6 1 Leven in armoede
2 Bevolkingsgroei en welvaart
3 Oorzaken van armoede
4 De handel in thee
5 Nepal in ontwikkeling
6 Ontwikkelingssamenwerking
7 (N)iets voor jou?