Het BBP

Het bruto binnenlands product (bbp), ook wel nationale productie genoemd, is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. In de regel wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld. De berekening ervan kan op drie manieren geschieden.

Methode 1

Om de nationale productie van heel Nederland te weten, worden door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de toegevoegde waardes van alle bedrijven opgeteld.

Bij het berekenen van het BBP moet rekening gehouden worden met bedrijven waar geen omzet te meten is: de niet-commerciële sector. Daar wordt vooral met de productiefactor arbeid geproduceerd. De productiewaarde is dan gelijk aan het loon van de werknemers in die instellingen.

Het bruto binnenlands product: de toegevoegde waarde bij de commerciële bedrijven + de salarissen van ambtenaren en personeel in de niet commerciële sector.

Methode 2

De toegevoegde waarde is ook het totale inkomen voor de eigenaren van de productiefactoren die eraan hebben bijgedragen: productie = inkomen.

De nationale productie (BBP) = nationaal inkomen.

Methode 3

Het nationaal inkomen en de nationale productie (BBP) kan ook uitgerekend worden door de bedragen op te tellen die er in een economie door de besteders is gekocht.

Er zijn 4 groepen besteders; de consumenten (consumptieve bestedingen), de producenten (investeringen), de overheid (overheidsbestedingen) en het buitenland (export min import).

Het BBP = alle bestedingen.

Het BBP voor 2008 is dan de optelling van:

Consumptieve bestedingen door consumenten: € 276 mld
Bestedingen door de overheid: € 148 mld
Investering door de producenten: € 120 mld
Netto bestedingen door het buitenland (Export min Import): € 49 mld
Nationaal inkomen / BBP € 593 mld

Samengevat

Het BBP in een bepaalde periode kan worden berekend door:

  • de toegevoegde waardes van alle bedrijven op te tellen inclusief de salarissen van het personeel in de niet-commerciële sector
  • alle inkomens op te tellen
  • alle bestedingen op te tellen

Ω

Print Friendly, PDF & Email