Primaire, secundaire en overdrachtsinkomen

Primaire inkomen

Het primaire inkomen is het inkomen dat verdiend wordt door het inzetten van productiefactoren. De vergoeding die verdiend worden door het bij te dragen aan de productie zijn loon, winst, huur, pacht en rente.

Secundaire inkomen

Van het primaire inkomen moet nog belasting betaald worden en sociale premies worden afgedragen. Tevens kunnen er nog sociale uitkeringen en subsidies/toeslagen bijkomen. Wat dan resteert is het secundaire inkomen ofwel het besteedbaar inkomen. Het secundaire inkomen wordt dus gevormd door het herverdelen van de primaire inkomens.

In schema:

Van primair naar secundair inkomen

Overdrachtsinkomen

Moet voor het verdienen van primair loon bijgedragen worden aan het productieproces, voor een overdrachtsinkomen hoeft er geen tegenprestatie geleverd te worden. Voor sociale uitkeringen, subsidies en toeslagen hoeven geen tegenprestatie geleverd te worden; dat zijn dus overdrachtsinkomens.

Ω

Print Friendly, PDF & Email