Hoe kun je economie het beste leren?

Iedereen moet in staat zijn om voldoendes te halen voor economie. Voor de ene gaat dat wat makkelijker, voor de andere is het lastiger, maar het is zeker te doen.

Gewoon leren

Dat wist je misschien niet, maar veel economiestof kun je gewoon leren.

  • De begrippen;
  • Standaard oorzaak-gevolg verbanden;
  • Modellen.

Het is natuurlijk wel van belang dat je weet wanneer je zo’n verband of model moet gebruiken. Daarom moet je een goed overzicht hebben van de economiestof.

Heel veel economievragen zijn heel talig. Veel tekst, waarbij beroep gedaan wordt op begrijpend lezen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je snappen wat er staat en wat er gevraagd wordt. Dus zul je de economische begrippen en de formules moeten kennen. En die kun je ook gewoon leren.

  • De economische begrippen van de methode staan vaak achter elk hoofdstuk. Op deze site staat de complete begrippenlijst van Economie Integraal voor havo, aangevuld met de begrippenlijst van meneer Van Schie (Op dit moment zo’n 500 begrippen maar dat worden er nog meer);
  • Ook alle formules van Economie Integraal voor havo staan op deze site.

Maak veel opdrachten, ofwel: oefenen, oefenen, oefenen

Veel opdrachten maken = veel trainen. Want met veel trainen word je, net als bij een sport, steeds beter. Op die manier kom je al die verbanden, modellen, begrippen en formules in steeds weer nieuwe contexten tegen en wordt de kans dat je het juiste antwoord vindt op een toets, schoolexamen of examen steeds groter. Een bijkomend voordeel van veel trainen is dat je de stof ook voor langere tijd onthoudt.

Stamp de economische begrippen en formules in je hoofd

Leer die begrippen en formules uit je hoofd, net zoals je bij een taal woordjes leert. Doe dat regelmatig, bijvoorbeeld iedere dag een minuutje of vijf. Probeer een begrip ook echt te begrijpen, enkel uit je hoofd leren zonder de betekenis te weten is zonde van de tijd. Dus: probeer een begrip uit je hoofd op te schrijven of beter nog, probeer het zo te doen alsof je het aan een ander moet uitleggen.

Maak lijstjes

Elk domein heeft een aantal hoofdonderwerpen. Maak van die hoofdonderwerpen een lijst. Maak daarnaast per hoofdonderwerp ook een lijst van veelvoorkomende vragen, oorzaak-gevolg verbanden, formules en begrippen. Op die manier leer je wat allemaal bij elkaar hoort.

Het beantwoorden van vragen

Gebruik hierbij het volgende stappenplan

  • Lees de tekst;
  • Vraag jezelf af wat er gevraagd wordt;
  • Lees de tekst opnieuw en zoek eventueel de gegevens bij elkaar;
  • Beantwoord de vraag;
  • Controleer je antwoord.

Leer vooral ook op welke manier je de vragen moet beantwoorden. Hierdoor kun je veel punten scoren. Op deze site staat een lijst van H. Pot met tips hoe je verschillende vragen het beste kunt beantwoorden.

Merk je dat het beantwoorden van sommige vragen (nog) niet goed gaat, ben dan eerlijk tegen jezelf: heb je de stof wel goed in je hoofd zitten?

Print Friendly, PDF & Email