Hoogconjunctuur

Toestand van de economie waarbij de vraag naar goederen hoger is dan de productiecapaciteit.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 5C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email