Hypotheek

Recht van onderpand op onroerende goederen.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: M&O, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email