Immigratie

De verhuizing van mensen van mensen uit een land naar een ander land.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email