Inflatie

Gemiddelde prijsstijging in een land.

Eerst gebruikt bij: Geschiedenis, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: Economie, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email