Internationale arbeidsverdeling

Specialisatie tussen landen bij de productie.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 2

Verder gebruikt bij: Aardrijkskunde

Print Friendly, PDF & Email