Koopkracht

De hoeveelheid goederen die je met je inkomen kunt kopen (= reëel inkomen).

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 2A

Verder gebruikt bij:Economie, Filosofie, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email