Krapte op de arbeidsmarkt

Op 13 en 14 mei 2019 stond op de websites van Nu.nl en NOS.nl een artikel over de krapte op de arbeidsmarkt. Beide artikelen hadden dezelfde bron, het CBS. Hieronder staan beide artikelen naast elkaar; zoek de verschillen.

Krapte op arbeidsmarkt neemt verder toe, recordaantal vacatures

Bron: Nu.nl, 13 mei 2019

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen naar een nieuw hoogtepunt, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het aantal vacatures heeft een recordniveau bereikt.

In het eerste kwartaal waren er gemiddeld 88 vacatures per honderd werklozen. Een kwartaal eerder waren dit nog tachtig vacatures per honderd werklozen.

De krapte is toegenomen doordat de werkloosheid afneemt, terwijl het aantal vacatures groeit.

Het werkloosheidspercentage ligt op 3,4 procent. Dat percentage is voor het eerst lager dan het laagste niveau dat vlak voor het uitbreken van de economische crisis werd bereikt. De piek van de werkloosheid lag op 7,8 procent in het eerste kwartaal van 2014.

Het aantal openstaande vacatures bedraagt inmiddels 277.000. Dat zijn er dertienduizend meer dan een kwartaal eerder. Het dieptepunt na het begin van de crisis lag op 91.000 vacatures.

In een jaar tijd kwamen er 230.000 banen bij, een groei van 2,2 procent. Vooral het aantal werknemersbanen nam toe. Hiervan kwamen er 53.000 bij. Het aantal banen van zelfstandigen steeg met duizend. Vooral de sectoren handel en horeca zitten te springen om personeel.

Krapte op arbeidsmarkt opnieuw naar hoogtepunt

Bron: NOS.nl, 14 mei 2019

De spanning op de arbeidsmarkt blijft maar toenemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van 2019 stonden in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures open. In totaal zijn dat er 277.000, een nieuw record. Vooral middelgrote bedrijven, met 10 tot 100 werknemers, hebben meer vacatures openstaan.

Tegelijkertijd is de werkloosheid het afgelopen kwartaal gedaald naar 3,4 procent, de laagste stand sinds de crisis van 2008. Door de lage werkloosheid neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Daardoor hebben werkgevers moeite om aan personeel te komen, wat de groei van de economie in de weg kan zitten.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, heeft de krapte geleid tot een stijging van het aantal vaste contracten. “Bedrijven hebben moeite om personeel te vinden en bieden daarom meer vaste contracten om mensen aan zich te binden.”

Geen hogere lonen

Opvallend is dat de reële lonen, lonen gecorrigeerd voor inflatie, niet gestegen zijn maar zelfs gedaald. “Dat is vreemd. Een krapte op de arbeidsmarkt zou zich ook moeten vertonen in hogere lonen. Bedrijven boeken recordwinsten dus er zou ruimte voor moeten zijn.”

Het afgelopen jaar zijn er 230.000 banen bij gekomen, waardoor de huidige periode van banengroei al sinds 2014 aan de gang is. Sindsdien zijn er meer dan 860.000 banen bij gekomen. Hierdoor is de vorige periode van banengroei van 2004 tot 2008 overtroffen. In de zorg, handel en horeca kwamen er de meeste banen bij.

De werkloosheid is al vijf jaar aan het dalen. In begin 2014 was de werkloosheid nog 7,8 procent en nu is die 3,4 procent. Dat zijn in totaal 316.000 werkzoekenden. Ook het aantal langdurig werklozen, mensen die minstens een jaar op zoek zijn naar werk, is gedaald.

Print Friendly, PDF & Email