Lonen en belasting volgens de OESO

Media

Nederlanders betalen bovengemiddeld veel belasting via hun inkomen. Ruim 30 procent van het bruto inkomen gaat naar de overheid. Dat is bijna 5 procentpunt meer dan het gemiddelde voor ontwikkelde landen. Inwoners van België betalen het meeste loonbelasting, die van Chili (veruit) het minste. 

Brabants Dagblad, Sander van Mersbergen, 26-04-18, 20:44.

België heeft de hoogste ‘persoonlijke belastingdruk’ van de gehele Westerse wereld.
Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een jaarlijks rapport. Het gemiddelde voor de OESO-landen is 25,5 procent. Het getal geeft de belastingdruk weer voor een alleenstaand persoon zonder kinderen. Het cijfer is berekend door eerst de inkomstenbelasting op te tellen bij de werknemerslasten voor sociale zekerheid, en dat bedrag vervolgens te delen door het bruto inkomen.

Voor Nederland komt de ‘persoonlijke belastingdruk’ uit op 30,4 procent. Daarvan is 17,3 procent inkomstenbelasting en 13,1 procent bijdragen aan de sociale zekerheid. In België is het beslag van de overheid op het bruto inkomen nog veel groter – ruim 40 procent. Dat komt vooral door een hoge inkomstenbelasting. Na België volgen Duitsland met 39,9 procent en Denemarken met 35,8 procent.

Onderaan de ranglijst staat Chili. Daar is de belastingdruk op het inkomen slechts 7 procent, volgens de cijfers van de OESO. Ook in Mexico (11,2 procent) en Korea (14,5 procent) is de loonbelasting niet al te hoog. Belangrijke nuance bij de cijfers is dat het inkomen niet de enige bron van belastingheffing is. De overheid kan ook belasting op vermogen en consumptie heffen.
Kinderen
De OESO bekeek ook hoe de belastingdruk voor alleenstaanden zich verhoudt tot die van ouders met kinderen, waarbij één van de ouders werkt. Door bijvoorbeeld kinderbijslag is de som die deze laatste groep maandelijks aan de overheid overmaakt vaak lager. In Nederland komt de persoonlijke belastingdruk voor deze laatste groep uit op 24,6 procent, bijna zes procentpunt lager dan voor alleenstaanden dus.
In Duitsland en België hebben eenverdienersgezinnen nog veel meer voordeel. Volgens de OESO zijn zij ongeveer de helft minder kwijt dan alleenverdieners in hun land.

In onderstaande tabel van de OESO kun je de belastingtarieven in de verschillende landen zelf vergelijken.