Lorenzcurve

Een grafische weergave van de personele inkomensverdeling.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 4C

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email