Voorbereiding op het examen

Studeertips

Regelmatig in plaats van stampen

Lees regelmatig, met (flinke) tussenpozen, de tekst en de begrippen.

Door pauzes bij het lezen blijft informatie langer hangen.

Door op het allerlaatste moment alles in één lange ruk in je hoofd te stampen vergeet je het geleerde weer even snel.

Oefenen, oefenen, oefenen

Oefen examens en examenopdrachten.

Oefenexamens vind je op www.examenblad.nl of op www.fhamers.nl.

Maak de examenopdrachten van hoofdstuk 7 van werkboek 4.

Op www.fhamers.nl staan ook nog een paar belastingopgaven om te oefenen.

Kijk je werk kritisch na

Als je geoefend hebt en je antwoord is fout.

Heb je een “stomme” fout gemaakt. Jammer.

Weet je het niet precies?

Zoek in je leerboek én je werkboek op waarom je het fout had.

Leer dat onderdeel nog eens goed.

Maak de foute oefening nog een keer. Beter nu?

Maak een samenvatting

Maar maak de samenvatting wél zelf!

Je hebt dan meer overzicht en onthoud alles makkelijker.

Denk aan wat je bij Nederlands geleerd hebt: hoofd- en bijzaken, koppen, signaalwoorden enzovoort.

Laat voorbeelden weg. Ze zijn niet (zo) belangrijk.