Monopolie

Enige aanbieder van een bepaald product.

Eerst gebruikt bij: Geschiedenis, leerjaar 2

Verder gebruikt bij: Economie, Aardrijkskunde

Print Friendly, PDF & Email