Nachtwakerstaat

Minimale staatsopvatting: de overheid moet haar burgers beschermen maar zich verder zo min mogelijk met hen bemoeien.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 3

Verder gebruikt bij: Economie, Filosofie

Print Friendly, PDF & Email