Nederland handelsland

De concurrentiepositie van een land in het internationale handelsverkeer wordt onder andere beïnvloed door de ontwikkeling van het prijspeil en de wisselkoers van de valuta van dat land.

Tabel 1 Prijspeil in Nederland (procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar)
1997 1998 1999 2000 2001
consumentenprijzen 2,2 2,0 2,2 2,6 4,5
invoerprijzen (in euro’s) 2,3 4,0 3,1 5,0 4,8
uitvoerprijzen (in euro’s) 2,3 -2,0 0,4 9,8 1,8

Tabel 2

Wisselkoers

Vraag 1

Leg uit hoe een stijging van het invoerprijspeil van een land kan leiden tot een stijging van het uitvoerprijspeil van dat land.

Antwoord vraag 1
Het uitvoerprijspeil kan stijgen als voor het maken van een exportartikel importartikelen of geïmporteerde grondstoffen nodig zijn. Deze duurdere artikelen/grondstoffen verhogen de verkoopprijs van de exportartikelen.

Vraag 2

Worden de invoerprijzen in euro’s in Nederland hoger of lager door een koersdaling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar? Verklaar het antwoord.

Antwoord vraag 2
Als de euro in koers daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar moeten er meer euro’s betaald voor een dollar. Hierdoor worden Amerikaanse producten duurder, want die moeten in dollars betaald worden.

Vraag 3

In 2000 hebben de Verenigde Staten van Amerika (VS) voor import uit Nederland € 11,5 miljard betaald. Omgerekend in dollars was met deze import $ 10,58 miljard gemoeid. Stel dat de VS in 2001 hetzelfde importpakket uit Nederland koopt. Bereken hoeveel Amerikaanse dollars de VS voor dit importpakket in 2001 moet betalen.

Antwoord vraag 3
De import van Amerika = de export van Nederland. De export in 2000 was € 11,5 miljard en het pakket is hetzelfde gebleven in 2001. In 2001 zijn de exportprijzen echter met 1,8% gestegen. Het 2001-pakket kost dus: € 11,5 x 1,018 = € 11,707 miljard.

De koers in 2001 is: € 1 = $ 0,88. De waarde van € 11,707 miljard is in $: 11,707 x 0,88 = $ 10,3.. miljard.

 

Bron: Eindexamen economie 1-2 havo 2005 TV1

Print Friendly, PDF & Email