Ontgroening

Afname van het aantal jongeren in de bevolking als gevolg van een dalend geboortecijfer.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1A

Verder gebruikt bij: Economie, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email