Organisatie

Doelgerichte samenbundeling tussen kennis, vaardigheden en kracht tussen meerdere personen.

Eerst gebruikt bij: Levensbeschouwing, leerjaar 1

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email