Overheid

Hoogst bevoegde gezag op een grondgebied.

Eerst gebruikt bij: Maatschappijleer, leerjaar 4

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email