Overzicht rechtsvormen

Eenmanszaak VOF BV NV
Oprichting Vormvrij Vormvrij, voorkeur voor een schriftelijk of notarieel contract Notariële acte Notariële acte
Kapitaalvereiste Geen Geen € 0,01 (per 1 oktober 2012) € 45.000
Bestuur Eigenaar Beherende vennoten Directie Directie
Aansprakelijkheid Eigenaar privé voor 100% Alle vennoten privé voor 100% als de VOF haar verplichtingen niet nakomt Bij onbehoorlijk bestuur het bestuur, anders het bedrijf Bij onbehoorlijk bestuur het bestuur, anders het bedrijf
Print Friendly, PDF & Email