Post van de belastingdienst. 2006 TV1

Bij de beantwoording van de vragen moet je soms gebruikmaken van de informatiebronnen 7, 8 en 9.

Ieder jaar valt bij veel inwoners van Nederland ‘de blauwe envelop’ van de belastingdienst in de brievenbus. Veel mensen hebben moeite met het invullen van de gegevens. Sicco Jacobs en Peter van Hoorn proberen elkaar te helpen met het invullen van alle papieren.

Vraag 1

Gebruik informatiebron 7.

Sicco heeft een eigen huis met een WOZ-waarde van € 184.000.
Hoeveel bedraagt het eigenwoningforfait van Sicco? Laat de berekening zien.

Antwoord vraag 1

De WOZ-waarde is het uitgangspunt voor de berekening van het eigenwoningforfait. In Sicco’s geval is zijn woning € 184.000 waard. Het eigenwoningforfait is 0,60% van € 184.000 = € 1.104.

 

Vraag 2

Gebruik informatiebron 8.

Peter is al aardig opgeschoten met zijn formulier. Hij heeft zijn belastbaar inkomen uitgerekend en komt op € 42.450.
Hoeveel bedraagt de verschuldigde belasting voor Peter, vóór aftrek van de heffingskortingen? Laat de berekening zien. Je mag onderstaand schema gebruiken of je eigen berekening maken.

Antwoord vraag 2

 

Vraag 3

Gebruik informatiebron 8.

Peter schrikt van het bedrag dat hij moet betalen. “Dat is veel meer dan jij moet betalen, Sicco.” Volgens Sicco komt dat door het ‘progressief belastingstelsel’.
Hoe blijkt uit informatiebron 8 dat in Nederland sprake is van een ‘progressief belastingstelsel’?

Antwoord vraag 3

De belastingpercentages lopen op naarmate het inkomen hoger wordt.

 

Vraag 4

Gebruik informatiebron 9.

Sicco heeft uitgerekend dat hij € 6.121 belasting verschuldigd is. Hij heeft dan nog geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Sicco is 34 jaar en heeft een fulltime baan. Sicco is getrouwd, zijn vrouw werkt niet en ze hebben een kind van 1 jaar.
Hoeveel moet Sicco betalen, na verrekening van de heffingskortingen? Laat de berekening zien.

Antwoord vraag 4

Te betalen belasting van Sicco: € 6.121

Recht op heffingskortingen:

Algemene: €1.894

Arbeids: € 1.287

Kinder: € 112

Samen: € 3.293

Te betalen belasting: € 6.121 – € 3.293 = € 2.828

 

Vraag 5

Peter heeft uitgerekend dat hij € 13.356 aan belasting moet betalen, na aftrek van de heffingskortingen waarvoor hij in aanmerking komt. Op zijn jaaropgave ziet hij dat er al € 14.098 aan loonheffing is ingehouden.
Krijgt Peter geld terug van de belastingdienst of niet? Laat de berekening zien.

Antwoord vraag 5

Ja, Peter krijgt € 14.098 – € 13.356 = € 742 terug van de belastingdienst.

 

Vraag 6

Peter en Sicco bekijken nog eens hun ingevulde belastingformulieren. Ze weten nog van hun economielessen dat de hypotheekrenteaftrek doorgaans denivellerend werkt. Ze vragen zich af hoe dat ook al weer zat.
Leg uit hoe de hypotheekrenteaftrek denivellerend kan werken.

Antwoord vraag 6

Voorbeeld van een juiste verklaring:
Mensen die met hun inkomen in een hogere schijf vallen, hebben een groter voordeel van de hypotheekrenteaftrek.
Hierdoor kan de verhouding tussen de bruto en netto inkomens voor hen gunstiger uitvallen dan voor mensen met een lager inkomen.

 

Ω

Bewaren

Bewaren

Print Friendly, PDF & Email