Privatisering

Overheidsbedrijven worden commerciële bedrijven.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 3A

Verder gebruikt bij: Economie, Geschiedenis

Print Friendly, PDF & Email