Promille

1 promille is het 1 duizendste deel; het woord betekent “per duizend”. Wordt een procent genoteerd met één rondje rechtsonder (%), een promille wordt genoteerd met twee rondjes rechtsonder (‰). 1‰ = 0,1%. Vooral bij verzekeringen wordt vaak met promilles gerekend.

Print Friendly, PDF & Email