Een procentuele verandering berekenen

Een procentuele verandering berekenen kun je het best doen met de formule

(nieuw – oud) / oud x 100%.

Waarom is deze formule zo goed? Omdat je aan de uitkomst meteen kunt zien of er sprake is van een daling of een stijging. Is de uitkomst + (plus) dan is er sprake van een stijging, is de uitkomst – (min) dan is er sprake van een daling.

Voorbeeld 1

Het nieuwe salaris van Jaap is € 2250. Zijn oude salaris was € 2000. Bereken de stijging/daling van Jaap’s salaris in procenten.

Oplossing: € 2250 – € 2000 / € 2000 x 100% = + € 250 / € 2000 x 100% = + 0,125 x 100% = + 12,5%. Het salaris is dus gestegen (+) met 12,5%.

Voorbeeld 2

Anna kreeg vorig jaar € 300 voor haar verjaardag. Dit jaar kreeg ze € 275. Bereken de stijging/daling van Anna’s verjaardagsgeld in procenten.

Oplossing: € 275 – € 300 / € 300 x 100% = – € 25 / € 300 x 100% = – 0,83333333 x 100% = – 8,33%. Ze heeft dus 8,33% minder (-) verjaardagsgeld gekregen.

Print Friendly, PDF & Email