Rente

Vergoeding die iemand ontvangt over uitgeleend geld.

Eerst gebruikt bij: Geschiedenis, leerjaar 2

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email