Rijksbegroting

De verwachte inkomsten en uitgaven van het Rijk in het komende jaar.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 2

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email