Staafdiagram

Een afbeelding waarin gegevens zijn weergegeven als staven.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email