Sterftecijfer

Het aantal mensen dat per jaar sterft per duizend inwoners.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1

Verder gebruikt bij: Economie, Geschiedenis

Print Friendly, PDF & Email