Tabel

Overzicht van gegevens in kolommen en rijen.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1

Verder gebruikt bij: Economie

Print Friendly, PDF & Email