Leertips

Een aantal tips om economie onder de knie te krijgen

Maak de opdrachten

De opdrachten bouwen langzaam op om de stof onder de knie te krijgen. Ze beginnen relatief eenvoudig en worden gaandeweg steeds wat lastiger. Zo heb je “de tijd” om te zien of je de stof begrijpt. Sla je er over dan mis je teveel.

Een opdracht lukt maar niet

Dat kan eens gebeuren. Maar in de eerstvolgende les vraag je dan aan je docent om de opdracht uit te leggen. En ben niet benauwd want je zult écht niet de enige zijn die de opdracht niet (zo goed) begrijpt. Je bent hier om te leren, nietwaar?

Maak per les of per week een samenvatting

Je krijgt steeds meer stof en op het laatst wordt het lastig om alles voor een toets te moeten doornemen. Een samenvatting is dan makkelijk. Daarnaast bereiden we je voor op de bovenbouw waar je nog veel meer stof moet leren. En als je je aanleert om samen te vatten dan heb je daar in de bovenbouw alleen maar gemak van.

Hoe vat je samen?

Een paar basisregels voor samenvatten.

  • Het is niet de bedoeling dat je de hele tekst gaat samenvatten. Samenvattingen zijn bedoeld ter voorbereiding van een toets. In de tekst staan allerlei voorbeelden om je bepaalde zaken duidelijk te maken, daarna hebben ze hun functie gehad. Ze hoeven dus niet in de samenvatting te staan tenzij het voor jou iets verduidelijkt.
  • Wat je bij Nederlands hebt geleerd over samenvatten kun je ook bij economie gebruiken. Denk aan de koppen, de begin- en eindzinnen van alinea’s, signaalwoorden. Voor een toets heb je niet alleen een overzicht van de dikgedrukte woorden nodig maar moet je ook verbanden kunnen leggen tussen de begrippen en het geleerde kunnen toepassen.
  • Om de structuur van de tekst zichtbaar te maken moet je de hoofdzaken van de bijzaken kunnen onderscheiden. Hoofdzaken zijn belangrijk, bijzaken zijn minder belangrijk.
  • Maak je samenvatting zelf. Je hebt dan meer overzicht en je onthoudt alles makkelijker.
Gebruik je een schrift?

Als je voor economie een schrift gebruikt denk dan aan deze tip.

Gebruik twee kanten en werk naar het midden van je schrift. Aan de ene kant schrijf je de opdrachten en aan de andere kant schrijf je de samenvattingen.

Ω

 

 

Print Friendly, PDF & Email