Trend, Conjunctuur & geaggregeerde vraag en aanbod

De Trend

Op de langere termijn verschuift door technologische ontwikkelingen het geaggregeerde aanbod steeds verder naar rechts. Indachtig de verkeersvergelijking van Fisher houdt de geldhoeveelheid M gelijke tred met deze verschuivingen; de geaggregeerde vraag groeit steeds mee met het geaggregeerde aanbod. De achtereenvolgende evenwichten op lange termijn laten de geleidelijke groei van de economie zien: de trendmatige groei van de economie.

Trend

De Conjunctuur

De evenwichten op korte termijn laten de conjunctuurbeweging zien.  In de ideale situatie is de economie in rust bij het evenwicht 1: de geaggregeerde vraag is gelijk aan de productiecapaciteit.

Conjunctuur_def_00

Als het goed gaat in een economie ontstaat de situatie dat de geaggregeerde vraag groter wordt dan de productiecapaciteit. De GV-lijn schuift op naar rechts. Omdat de productiecapaciteit bereikt is, is er sprake van overbesteding. De economie bevindt zich in een hoogconjunctuur. Als reactie hierop laten de producenten hun prijzen stijgen; het geaggregeerde aanbod op korte termijn stijgt (hogere prijzen bij een gelijkblijvende hoeveelheid geeft een hogere output) en er ontstaat een nieuw evenwicht bij 2.

Conjunctuur_def_01

Door de bestedingsinflatie (stijging van de prijzen doordat de geaggregeerde vraag groter is dan de productiecapaciteit) neemt de geaggregeerde vraag af. De geaggregeerde vraaglijn verschuift naar links. Hierdoor daalt de productie tot onder de productiecapaciteit. De vraag naar arbeid neemt af en er ontstaat werkloosheid. Er is sprake van laagconjunctuur en de economie bevindt zich in een recessie.

Conjunctuur_def_02

Op de lange termijn wordt arbeid goedkoper en dalen de prijzen als gevolg van de recessie. Het geaggregeerde aanbod op korte termijn schuift naar beneden en er ontstaat een evenwicht bij punt 4.

Conjunctuur_def_03

Hiermee is de conjunctuurcirkel rond. De conjunctuurgolf beweegt zich dus steeds rond ideale punt 1 waarbij de economie in rust is.

Conjunctuur_def_04

Ω

Print Friendly, PDF & Email