Van een week naar een maand/kwartaal/jaar en andersom

Als ik vraag hoeveel weken een maand heeft en je kijkt niet verder dan je neus lang is, zul je zeggen: een maand heeft 4 weken. En natuurlijk klopt dat! Want in elke maand gaan altijd vier weken. Maar hou je dan geen dagen over? Want januari heeft 31 dagen, evenals maart, mei, juli, augustus, oktober en december. April, juni, september en november hebben 30 dagen. En februari is helemaal een buitenbeentje: 3 jaar heeft die 28 dagen en 1 jaar 29 dagen.

Je zult dan toch op een andere manier moeten gaan rekenen, anders kom je nooit uit. De oplossing is echter simpel: je rekent om via een jaar.

Want een jaar heeft

  • 2 halve jaren;
  • 4 kwartalen;
  • 12 maanden;
  • 52 weken;
  • 365 dagen.

En met deze weetjes kun je de berekeningen maken die we in economie moeten maken.

Van een week naar een maand

Om een bedrag per week om te rekenen naar een bedrag per maand gebruik je de volgende formule:

week naar maand

Je maakt van je weekbedrag eerst een jaarbedrag door het te vermenigvuldigen met 52 (weken). Deze uitkomst deel je door 12 (maanden). Zo krijg je het bedrag per maand.

Van een maand naar een week

Om een maandbedrag om te rekenen naar een weekbedrag gebruik je de volgende formule:

maand naar week

Je maakt van je maandbedrag eerst een jaarbedrag door het te vermenigvuldigen met 12 (maanden). Deze uitkomst deel je door 52 (weken). Zo krijg je het bedrag per week.

Voorbeeld 1

Chantal werkt iedere week een paar uurtjes bij de groenteboer en krijgt daarvoor € 15. Hoeveel krijgt Chantal dan per maand?

Oplossing: € 15 per week is € 15 x 52 = € 780 per jaar. € 780 per jaar is € 780 / 12 = € 65 per maand.

Voorbeeld 2

Koen krijgt ieder kwartaal een gedeelte van de kinderbijslag die zijn ouders voor hem krijgen. Het bedrag dat Koen krijgt is € 274,95. Koen wil weten hoeveel dat per week is?

Oplossing: 1 kwartaal is het vierde deel van een jaar; een jaar heeft 52 weken, dus 1 kwartaal heeft 52 / 4 = 13 weken. Hij moet het bedrag dus door 13 delen om het weekbedrag te krijgen. € 274,95 / 13 = € 21,15 per week.

Print Friendly, PDF & Email