Van primair naar secundair inkomen

Nivelleren of denivelleren

De Lorenzcurve laat op grafische wijze zien hoe het inkomen verdeeld is. Als in dezelfde grafiek naast de bruto-inkomens ook de netto-inkomens staan, is duidelijk te zien of de overheid ervoor heeft gezorgd dat de inkomens zijn herverdeeld.

Lorenzcurve_Jong&Oud_site

Hoe dichter de Lorenzcurve bij de 45º-lijn komt, hoe gelijker de inkomens verdeeld zijn. In deze grafiek is de netto-verdeling dus gelijker dan de bruto-verdeling. Er is dan sprake van nivellering. Als de verschillen groter worden spreken we van denivellering.

Dit kan ook zichtbaar gemaakt worden door de verhouding hoogste/laagste inkomens.

In het voorbeeld heeft de groep met de hoogste inkomens 35% van het totale bruto-inkomen. Deze groep heeft na herverdeling 30% van het totale netto-inkomen.

De groep met de laagste inkomens heeft 11% van het totale bruto-inkomen. Deze groep heeft na herverdeling 14% van het totale netto-inkomen.

De bruto-verhouding is: 35%/11% = 3,2.

De netto-verhouding is: 30%/14% = 2,1.

De verhouding netto is lager dan de verhouding bruto wat betekent dat de inkomens dichter bij elkaar zijn gekomen.

Primaire en secundaire inkomensverdeling

De netto-inkomens worden niet alleen verkregen door het heffen van belastingen. De overheid herverdeeld de bruto-inkomens door belasting en sociale premies in te houden, maar ook door het verstrekken van uitkeringen, subsidies en toeslagen.

Van primair naar secundair inkomen
Primaire inkomen (bruto inkomen)
Ingehouden belasting en sociale premies
+ Uitkeringen en subsidies
= Secundair inkomen (netto besteedbaar inkomen)

Ω

Print Friendly, PDF & Email