Veranderingen per 1-1-2015

Jaarlijks met ingang van 1 januari past de overheid een aantal regelingen aan. Hieronder staan er een aantal van 2015 die te maken hebben met onze inkomsten en uitgaven.

Werk

 • Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari met ruim 6 euro. Wie 23 jaar of ouder is, heeft recht op 1.501,80 euro per maand bij een volledig dienstverband.
 • Vanaf 1 januari krijgen alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken een hoger kindgebonden budget. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit als ze gaan werken.
 • De AOW-leeftijd gaat met een maand omhoog naar 65 en drie maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.

Uitkeringen en toeslagen

 • Van de twaalf kindregelingen blijven er vier bestaan voor inkomensondersteuning aan ouders: de kinderbijslag; het kindgebonden budget; de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Andere regelingen verdwijnen.
 • Op 1 januari vervalt de werkbonus voor iedereen die op dat moment nog 61 jaar moet worden.
 • Per 1 januari worden de AOW, de WW, de WIA en nog een reeks uitkeringen aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat die uitkeringen iets omhoog gaan.

Belastingen en accijns

 • Inkomens tot 85.000 euro krijgen meer arbeidskorting. Ook stijgt de algemene heffingskorting, voor inkomens tot 50.000 euro.
 • Het eigenwoningforfait stijgt van 0,7 naar 0,75 procent.
 • De accijnzen op tabak en benzine gaan omhoog. Negen cent extra op een pakje sigaretten of pakje shag van 40 gram. De accijnzen op benzine en lpg gaat met 1 cent omhoog.
 • De thuiskopieheffing op onder meer cd’s, smartphones, tablets en computers gaat omlaag met 30 procent.
 • De verkeersboetes gaan omhoog, met 0,8 procent.

Zorg

 • Het basispakket van de zorgverzekering verandert. Zo is onder meer wijkverpleging toegevoegd. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro.
 • De zorgtoeslag verandert. Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere toeslag. Anderen krijgen een lagere toeslag of soms geen zorgtoeslag meer.

Bijstand

 • Wie een bijstandsuitkering heeft, moet aangeboden werk accepteren of een andere tegenprestatie leveren, zoals vrijwilligerswerk. Wie bijstand krijgt moet ook bereid zijn te verhuizen naar een andere gemeente of te forenzen als dat de enige manier is om een baan te krijgen.
 • In de bijstand wordt de kostendelersnorm ingevoerd, waarbij de uitkering lager wordt als meer mensen in hetzelfde huis wonen en een gezamenlijke huishouding voeren.

Ω

Print Friendly, PDF & Email