Vergrijzing

Hoe toenemen van het aandeel mensen boven 65 jaar binnen een samenleving.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 1A

Verder gebruikt bij: Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email