Verzekeren

Aegon-smIedereen loopt tijdens zijn of haar leven allerlei risico’s op schade, die je flink wat geld kunnen kosten. Als je de schade niet kunt voorzien – er is dan sprake van een onzeker voorval – kun je je tegen de materiële schade verzekeren. Door een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij neemt die het financiële risico van je over tegen een bepaald bedrag: de premie. Verzekeringen die materiële schade vergoeden, heten schadeverzekeringen.

Het premiebedrag hangt af van de kans op schade en het bedrag van de schade. Daarnaast heeft de verzekeraar nog kosten en moet hij ook winst maken. En je krijgt ook te maken met poliskosten en assurantiebelasting.

Interpolis-smBij veel verzekeringen kun je een eigen risico afsluiten. Je betaalt dan een deel van de schade zelf, de rest betaalt de verzekeraar. Hoe hoger je eigen risico is, hoe lager de premie is die je moet betalen.

Als je een verzekering afsluit ontvang je een polis, een schriftelijk bewijs van een verzekeringsovereenkomst. en een blad met de verzekeringsvoorwaarden. Op de polis staat waartegen je verzekerd bent en tegen welk bedrag. In de verzekeringsvoorwaarden staat welke schade wordt vergoed en wat de uitsluitingen zijn. Uitsluitingen zijn de schades die niet worden vergoed. Steeds vaker krijg je de verzekeringsvoorwaarden niet meer op papier, maar staan die op de website van de verzekeraar.

Hoe een verzekering werkt

verzekeringsprincipe

Alle verzekerden samen betalen de schade-uitkeringen. De verzekeraar heeft uitgerekend welk risico ze loopt en hoeveel de schade dan bedraagt. Op basis van die berekeningen bepaalt ze dan het risicobedrag en vervolgens de premie.

Stel dat er 10.000 mensen hun huizen, met een gemiddelde waarde van € 200.000, tegen brand verzekerd hebben en dat er jaarlijks 5 huizen helemaal afbranden. De schade is dan 5 x € 200.000 = € 1.000.000. Dit bedrag moet betaald worden door 10.000 mensen, dus het risicobedrag wordt € 1.000.000 / 10.000 = € 100 per persoon.

Berekening verzekeringskosten
Risicobedrag € 100,00
Diverse kosten € 50,00
Winst € 30,00 +
Premie € 180,00
Poliskosten € 5,00
+
€ 185,00
 Assurantiebelasting 21% € 38,85
+
 Verzekeringskosten € 223,85
Oververzekeren

Het heeft geen zin om je risico duurder te verzekeren dan de werkelijke waarde. Als er een flinke schade ontstaat, komt er een expert kijken. Die bepaalt de waarde en ook de schade. Je krijgt daarom nooit meer betaald dan de werkelijke waarde. Ook eenzelfde verzekering afsluiten bij meerdere verzekeraars heeft geen zin. Hun bestanden zijn aan elkaar gekoppeld zodat ze precies weten of je al zo’n verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij hebt afgesloten.

Als je je oververzekert, kost je dat alleen maar geld; je mag namelijk niet rijker worden van een verzekering als je schade hebt.

Onderverzekeren

Onderverzekeren kan je veel geld kosten. Je hebt dan een verzekering afgesloten tegen een lager bedrag dan de werkelijke waarde. Lijdt je schade, dan betaalt de verzekering maar een deel van de schade uit volgens de onderverzekeringsformule.

Onderverzekeringsformule

Stel: je hebt je muziekinstallatie verzekerd voor € 20.000, maar die is € 30.000 waard. Bij een inbraak wordt alles gestolen. Je krijgt dan uitbetaald: € 20.000 / € 30.000 x € 30.000 = € 20.000.

Begrippen
  • Risico: De kans dat een verzekeringsmaatschappij schade moet betalen.
  • Onzeker voorval: De kans op schade die je niet kon voorzien.
  • Premie: Het bedrag dat een verzekerde aan de verzekeraar betaalt omdat deze het financiële risico overneemt.
  • Polis: Het schriftelijke bewijs van een verzekering.
  • Eigen risico: Een deel van de schade dat niet vergoed wordt door de verzekeraar, maar dat de verzekerde zelf moet betalen.
  • Oververzekerd: Als je je spullen voor een hoger bedrag dan de werkelijke waarde ervan verzekerd hebt.
  • Verzekerde: Degene die zich bij een verzekeringsmaatschappij verzekert.
  • Verzekeraar: De verzekeringsmaatschappij.
  • Onderverzekerd: Als je je spullen voor een lager bedrag dan de werkelijke waarde ervan verzekerd hebt.

Ω

Print Friendly, PDF & Email