Verzekeringsbegrippen

Risico-avers

Risico avers betekent het vermijden van risico. Een risico avers persoon is afkerig van risico’s en onverwachte vervelende gebeurtenissen. Een risico avers persoon zal zich dan ook tegen zoveel mogelijk risico’s willen verzekeren. Hij is daarmee een ideale klant voor de verzekeraars.

Moreel wangedrag – moral hazard

Moreel wangedrag is het slechte gedrag dat een verzekerde gaat vertonen nadat de verzekering is afgesloten. Hij gaat zich anders gedragen (neemt meer risico’s, is onvoorzichtiger, gaat voor ieder wissewasje naar de huisarts) want hij is toch verzekerd. Meer schades, dus hogere premies, zullen het gevolg zijn.

Moreel wangedrag kan worden bestreden door:

  • Het instellen van een Eigen Risico: een deel van de schade moet de verzekerde zelf betalen.
  • Het instellen van maximumvergoedingen.

Asymmetrische informatie

hqdefault2Men spreekt van asymmetrische informatie als de partijen niet beschikken over dezelfde informatie. Een autoverkoper weet meer van een tweedehands auto dan een gemiddelde koper. En een klant van een ziektekostenverzekering weet wel of hij gezond leeft en de verzekeraar niet. Vanwege asymmetrische informatie kan een verzekeraar de premie niet correct vaststellen: premiedifferentiatie is niet mogelijk.

Averechtse selectie

Mensen met een hoog risico = de slechte risico’s voor een verzekeraar, want ze hebben een grote kans op schade, hebben het meer baat bij een verzekering dan mensen met een laag risico = de goede risico’s voor een verzekeraar. Bij (te) veel schade-uitkeringen aan de slechte risico’s is een premiestijging onvermijdelijk. Het gevolg hiervan is dat de goede risico’s hun verzekering opzeggen omdat ze de premie te duur vinden, waardoor de verzekeraar met de slechte risico’s blijft zitten en de premies nog verder stijgen.

Averechtse selectie kan worden bestreden door:

  • Collectieve dwang: iedereen moet zich verplicht verzekeren waardoor de gemiddelde premie laag kan blijven. Bij een verplichte verzekering staat solidariteit tussen goede en slechte risico’s voorop.
  • Premiedifferentiatie: slechte risico’s betalen meer premie dan goede risico’s waardoor de goede risico’s zichzelf blijven verzekeren.

Ω

 

Print Friendly, PDF & Email