Autoverzekeringen

WA-verzekering

Iedereen die een motorvoertuig heeft loopt het risico dat hij schade aan een ander veroorzaakt. Die schade kan (erg) hoog oplopen, daarom moet men zich verplicht verzekeren. Deze verzekering heet Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen is verplicht voor iedereen die een auto, vrachtauto, motor, scooter of bromfiets heeft.

De WA-verzekering verzekert alleen de schade die jij toebrengt aan anderen:

  • minimaal € 5.000.000 voor schade aan personen
  • minimaal € 1.000.000 voor materiële schade

De bedragen zijn zo hoog omdat je met een motorvoertuig erg veel schade kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk waarbij je iemand invalide maakt of waarbij een aantal voertuigen betrokken zijn.

De WA-verzekering met casco

Als je een WA-verzekering met casco afsluit, wordt ook de schade aan jouw voertuig vergoedt.

De premie van een autoverzekering

De premie van een autoverzekering is afhankelijk van:

  • de prijs van de auto. Voor een dure auto betaal je een hogere premie;
  • de regio waar je woont. De premie is hoger in Amsterdam dan in Goirle;
  • je leeftijd. Een jonge, onervaren automobilist betaalt een hogere premie dan een oudere, meer ervaren automobilist.
  • hoe vaak je schade hebt gehad. Zie hiervoor de bonus-malusladder.
De bonus-malusladder

De bonus-malusladder is het systeem van belonen en straffen bij een autoverzekering. Iemand die geen schade veroorzaakt of geen schade opgeeft bij de verzekeraar wordt beloond met een korting op zijn premie, de bonus. Iemand die wel schade veroorzaakt of schade opgeeft bij de verzekeraar wordt gestraft met een hogere premie, de malus.

Hieronder staat de bonus-malusladder van verzekeringsmaatschappij Interpolis.

Interpolis_Bonus-Malus

Afhankelijk van het wel of niet opgeven van schade in een jaar, wordt na ieder jaar de nieuwe trede op de ladder bepaald. De ladder loopt van een korting van –40% (= een toeslag op de premie van 40%) tot een korting van 75% op de premie.

Een status quo schade is bijvoorbeeld een ruitschade. Die zorgt niet voor een terugval in je korting.

Bij een premie van € 1.000 per jaar betekent een korting van

  • –40% dat je € 1000 + 40% = € 1.400 premie per jaar moet betalen;
  • 75% dat je € 1000 – 75% = € 250 premie per jaar moet betalen.

Geef je in een jaar geen schade op, dan ga je het volgende jaar een trapje omhoog. Geef je wel schade op dan kun je in de ladder opzoeken wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld: je staat op trede 10 en hebt dus 60% korting. Je geeft één schade op aan de verzekeraar. Dan zak je terug naar trede 6 met nog maar 40% korting.

De bonus-malusladder zorgt ervoor dan mensen die schade veroorzaakt hebben, nadenken of ze die schade opgeven aan de verzekeringsmaatschappij. Heb je bijvoorbeeld een kleine schade van € 250 veroorzaakt en je geeft die op aan de verzekeraar, dan val je terug in je korting. Stel dat je op trede 10 staat van de ladder en een korting krijgt van 60%. Claim je de schade dan val je terug naar trede 6 met 40% korting. Als je verzekering een basispremie kent van € 1000 per jaar, dan betaalde je € 400 per jaar met 60% korting. Val je terug naar een korting van 40%, dan moet je € 600 per jaar betalen en duurt het weer 4 jaar voordat je op je oude korting van 60% zit. Het “loont” dus om die schade dan maar zelf te betalen. En hierdoor besparen de verzekeringsmaatschappijen op hun uit te keren schade. De bonus-maluslader werkt dus als een soort eigen risico, waarbij je eerst een deel van de schade zelf moet betalen, voordat de verzekeraar betaalt.

Ω

Print Friendly, PDF & Email