Welzijn

Rijkdom op basis van levensomstandigheden, levensverwachting en alfabetisme.

Eerst gebruikt bij: Aardrijkskunde, leerjaar 2A

Verder gebruikt bij: Economie, Filosofie

Print Friendly, PDF & Email