Werkgelegenheid

Alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 4A

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email