Werkloosheid

Dat deel van de beroepsbevolking dat geen baan heeft.

Eerst gebruikt bij: Economie, leerjaar 4A

Verder gebruikt bij: Maatschappijleer

Print Friendly, PDF & Email