Wie betaalt de rekening van de crisis?

Peter de Waard, De Volkskrant, 2 april 2020

Ook de culturele sector wil een noodfonds. En de gratis huis-aan-huisbladen moeten worden gered. Een miljoen Nederlandse werknemers mogen thuiszitten en krijgen doorbetaald. Zelfs het betaald voetbal met de excessieve salarissen vindt dat de overheid ze schadeloos moet stellen, net als organisatoren van talrijke andere evenementen.

Hoewel de coronacrisis voor veel ongemak zorgt en talrijke gezinnen dierbaren verliezen, mag tenminste niemand er financieel slechter van worden. ‘Het kabinet’, zoals Wouter Koolmees het noemt, betaalt alles.

Helaas is het kabinet geen bedrijf dat ook geld verdient, laat staan een multinational die honderden miljarden aan winsten genereert die kunnen worden uitgekeerd. Het kabinet schuift alleen rekeningen door. Dat kan zijn naar de huidige belastingbetalers. Zo zou de vennootschapsbelasting kunnen worden verdubbeld naar 50 procent, de hoogste schijven van de inkomstenbelasting kunnen worden verhoogd – sterkste schouders dragen zwaarste lasten – en de btw naar 27 procent kunnen worden gebracht.

Maar dat zal het kabinet niet doen. Niet alleen omdat het een VVD/CDA-signatuur heeft, maar ook omdat het een economisch herstel zou frustreren. Het kabinet moet in crisistijd ervoor zorgen dat bedrijven vertrouwen houden winst te kunnen blijven maken en dat de mensen geld blijven uitgeven.

Mogelijk zullen aandeelhouders een stapje terug moeten doen. Het probleem daarbij is dat niet de multimiljonairs in de Quote 500 het overgrote deel van de aandeelhouders zijn, maar gepensioneerden. Zij zijn ook indirect de vastgoedverhuurders die nu de huren moeten verlagen omdat de winkels die niet meer kunnen opbrengen.

Natuurlijk zullen ook zij geen extra korting willen accepteren – ze hebben al zo veel ingeleverd – zodat ook daar de rekening niet terecht zal komen. En werknemers, zoals bij de Hema in nood, willen zelfs de reiskosten niet opofferen.

Uiteindelijk draaien toekomstige generaties op voor de huidige pandemie. Zij zullen de staatsschuld moeten aflossen. Zij lopen ook het risico van een catastrofale ineenstorting van het financieel stelsel als de ECB en de Fed toch te ver gaan met het bijdrukken van biljoenen euro’s en dollars en van de een op andere dag het vertrouwen in de munten wegvalt.

Niemand weet wanneer de rekening van de coronacrisis wordt opgemaakt en hoe hoog die zal worden. Er zullen getallen uitrollen die alleen met de schade na grote oorlogen zijn te vergelijken. Alleen moesten de toen levende generaties zelf opdraaien voor de kosten. Ze hadden niet alleen moeten hongeren in de oorlog, maar moesten ook door zuinigheid de wederopbouw bewerkstelligen.

Hun nageslacht kon zich daardoor vanaf de jaren zestig in weelde wentelen. De rekening van deze crisis komt terecht bij de jongeren die via onlinelessen een diploma voor een verdienmodel moeten halen.

Hun ouders worden gespaard.

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/914/articles/1114040/23/1

“Deze artikelen van Peter de Waard mogen op deze site worden geplaatst met toestemming van de Volkskrant.”, d.d. 28 september 2020.

Print Friendly, PDF & Email