Economie: de kunst van het kiezen

Economie bestudeert hoe de mens met beperkte middelen zijn oneindige behoeften bevredigt. Economie is daarom kiezen, en het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen.

De artikelen op de website zijn vooral gebaseerd op de methodes van Van Vlimmeren, Economisch Bekeken, Praktische Economie, de lesbrieven van LWEO en de lesbrieven van SLO.

 

F. Hamers