Economie: de kunst van het kiezen

Op 15 januari 2021 heeft de site de grens van 1.000.000 bezoekers overschreden. Een teken dat mijn werk gewaardeerd wordt, waarvoor – uiteraard – mijn dank.

Economie bestudeert hoe de mens met beperkte middelen zijn oneindige behoeften bevredigt. Economie is daarom kiezen, en het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen.

De artikelen op de website zijn vooral gebaseerd op de methodes Economie Integraal, Integraal In Balans, Economisch Bekeken, Praktische Economie, de lesbrieven van LWEO en de lesbrieven van SLO.

F. Hamers

Print Friendly, PDF & Email