Economie: de kunst van het kiezen

Inleiding

Economie bestudeert hoe de mens met beperkte middelen zijn oneindige behoeften bevredigt. Economie is daarom kiezen, en het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen.

Deze website was bedoeld om mijn economieleerlingen op het Mill-Hillcollege te ondersteunen, maar door de vele bezoeken heb ik alle artikelen vrij beschikbaar gemaakt. De artikelen op de website zijn vooral gebaseerd op de methodes Economisch Bekeken, Praktische Economie, de lesbrieven van LWEO en de lesbrieven van SLO.