Economie: de kunst van het kiezen

Economie bestudeert hoe de mens met beperkte middelen zijn oneindige behoeften bevredigt. Economie is daarom kiezen, en het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen.

De artikelen op de website zijn vooral gebaseerd op de methodes Economie Integraal, Integraal In Balans, Economisch Bekeken, Praktische Economie, de lesbrieven van LWEO en de lesbrieven van SLO.

Bij het samenstellen van de website ben ik zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Op de inhoud rust geen auteursrecht, maar aan de teksten kunnen en mogen geen rechten ontleend worden.

F. Hamers, Mill Hillcollege

Print Friendly, PDF & Email