Economie: de kunst van het kiezen

Economie bestudeert hoe de mens met beperkte middelen zijn oneindige behoeften bevredigt. Economie is daarom kiezen, en het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen.

De artikelen op de website zijn vooral gebaseerd op de methodes Economie Integraal, Integraal In Balans, Economisch Bekeken, Praktische Economie, de lesbrieven van LWEO en de lesbrieven van SLO.

De samenvattingen van de lesbrieven van LWEO en SLO zijn per begin mei 2021 van de website verwijderd omdat deze verouderd waren.

F. Hamers

Print Friendly, PDF & Email